Android TV je sledeća velika stvar

Uprkos tome što provajderi TV usluga žele da suze ovo tržište, proizvođači TV aparata i dalje rade na tome da prošire svoj opseg i svoje mogućnosti. Spajanje Google TV tima i Android tima moglo bi da bude znak da Google želi da preduzme sledeći korak koji će ga približiti TV tržištu. Analitičari veruju da će uspeh Chromecast-a generisati veću potražnju za Android TV aparatima na tržištu te da će Android TV sistem pretvoriti u osnovni uređaj za zabavu, zahvaljujući njegovoj mogućnosti povezivanja sa smart telefonima.

Izvor: IT svet

Related Post