Detalji o Linux podsistemu u okviru Windowsa 10, brojne nove opcije

Dolazak Bash podsistema u okviru Windows 10 operativnog sistema iznenadio je mnoge, ali ono što treba naglasiti jeste da se na ovaj način otvara veliki broj mogućnosti, uključujući opciju za pokretanje GUI Linux aplikacija, ali i mnogo toga još.

Microsoft želi da se korisnici koji su zbunjeni dolaskom Bash podsistema koji je baziran na Ubuntu-u na Windows u potpunosti upoznaju potencijalom koji on sa sobom donosi pa je sa tim ciljem kreirano detaljno objašnjenje o ovom podsistemu. Iza ovog podsistema stoji Microsoft Windows Kernel tim a baziran je na NT jezgru od kojeg se očekivalo da obezbedi POSIX i OS/2 podršku.

Izvor: ITsvet.com

Related Post