Fableti postaju novi tableti

Analitičari navode da je na tržištu primetno naglo smanjenje potražnje za tablet računarima budući da se telefoni sa velikim ekranima sve češće koristi kao zamena za njih. To je mišljenje velikog broja analitičara koji smatraju da će fableti – kako se nazivaju telefoni sa velikim ekranima, u toku ove godine preuzeti popularnost tabletima te da se ovi uređaji sve više koriste za one zadatke za koje su se ranije koristili tablet računari. Porast isporuke tablet računara u toku ove godine biće manji od 5 odsto, budući da se i industrija sve manje posvećuje tabletima, te da se sve više pažnje usmerava na fablete.

Izvor: ITsvet

Related Post