Facebook Conceal štiti podatke

Kada smart telefon kešira podatke iz vaših mobilnih aplikacija na vašu SD karticu, ti podaci su ranjivi jer se mogu koristiti od strane drugih aplikacija. Facebookov Conceal, set Java API-ja će rešiti ovaj problem za programere koji ga koriste. Ono što mnogi ljudi ne shvataju je da Android model privatnost tretira SD karticu kao javno pristupačni direktorijum, navode iz Facebooka. To omogućava da podaci budu pročitani od bilo koje apliakcije sa odgovarajućim privilegijama. Eksterno skladište stoga nije dobro mesto na kojem ćete uskladištiti privatne informacije. Conceal radi tako što podatke napisane na vašoj SD kartici štiti slojem kriptografske zaštite.

Izvor: IT svet

Related Post