Google Authenticator – Zaštitite Vaš Google Email nalog

Razvojem tehnologija došli smo do tačke kada je naš email nalog postao digitalna kutija koja čuva sve o nama, Facebook login, podatke o kreditnim karticama ako koristite PayPal, a za one koje koriste Gmail u poslovne svrhe i mnogo mnogo više.

google authenitactor screen

Google Authenticator je aplikacija koja pruža dodatni nivo zaštite za Vaš gmail nalog, tako što omogućava logovanje iz dva koraka sa verifikacijom. Prvo je potrebno posetiti ovaj url accounts.google.com/SmsAuthConfig a zatim pratiti upustva

Related Post