Google će ponuditi Inbox by Gmail i poslovnim korisnicima

Google-ova inovativna Inbox by Gmail aplikacija uskoro će biti dostupna i poslovnima korisnicima, a ne samo privatnim kako je to sada slučaj.

Počevši od sledećeg meseca, Google će ponuditi ovo rešenje maloj grupi Google Apps korisnika. Naglasićemo da će administratori Google Apps for Work morati da se prijave za pozivnicu za program, a namenska email adresa za zainteresovane je dostupna na ovoj adresi. Google će u početku blisko sarađivati sa onima koji rano usvoje ovu aplikaciju kako bi mu pomogli da ona bude bolja. Poručuje se da neće sve prijave u početku biti primljene ali da će se program proširiti u narednim mesecima.

Izvor: Benchmark

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =