Google Drive ima novu funkciju za čuvanje prostora

Google nam sada omogućava više kontrole kada sinhronizujemo Drive foldere na našim računarima, jer više ne morate da sinhronizujete sve vaše cloud fajlove.

Nova opcija u Google Drive za Mac i PC je aplikacija koja omogućava da izaberete samo foldere i podfoldere koje želite da sinhronizujete, koji bi trebalo da vam uštede malo prostora za skladištenje, ako stvarno treba da sinhronizujete samo nekoliko fajlova, umesto celog Drive.

Da biste pristupili novoj funkciji, otvorite aplikaciju Google Drive, kliknite na Menu/Preferences/Sync Options i izaberite Sync only these folders. Tada možete da označite ili deaktivirate foldere koje želite.

gdrive

Takođe možete videti koliko prostora svaki folder zauzima, kao i preostalu memoriju na računaru, tako da možete pratiti tačno koliko prostora štedite. Promene stižu u narednih nedelju dana za Mac i PC korisnike.

Izvor: Nova energija.net

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =