Google Glass dobija aplikacije

Google je programerima na Hackaton konferenciji u San Francisku obezbedio uvid u nastupajuću Glass Development Kit opremu. GDK je alat koji pomaže programerima da kreiraju aplikacije za Google-ove kompjuterizovane naočare koje će zvanično biti predstavljene 2014. godine. Google je napravio uvid u verziju GDK za programere pri čemu se ova kompanija nada da će programeri isprobati ovu opremu i ukazati na eventualne neispravnosti. Pored toga, Google je predstavio još pet novih aplikacija za svoje naočare pa tako je korisnicima na raspolaganju aplikacija Wordlens koja prevodi štampane reči za korisnika.

Izvor: IT svet

Related Post