Google izgubio nekoliko stotina hiljada dolara za oko 90 minuta

Prošlog jutra po američkom vremenu, reklame nisu mogle da se vide na mnogim poznatim sajtovima, kao što su BuzzFeed, Time, Forbes, Gawker, Vox i dr., a na njihovim mestima pojavila se velika praznina crne boje. Neki su naravno bili oduševljeni zbog ovakve situacije, ali se to ne može reći za one koji vode sajtove, kao ni za Google. Krajnji rezultat je naravno gubitak novca, kako za sajtove, tako i za sam Google.

Google ističe da se problem desio zbog DoubleClick for Publishers alatke, koja se za uređivanje reklama koristi na mnogim sajtovima. Google ne objavljuje prihode ostvarene na ovaj način, ali se procenjuje da su gubici za ovih devedesetak minuta iznosili nekoliko stotina hiljada dolara. Sudeći po podacima iz 2013. koji se odnose na celokupne prihode u ovom segmentu, neke procene odlaze čak do toga da je Google izgubio milion dolara tokom ovog kratkog perioda. Poslednji incident ove vrste dogodio se u martu 2013. godine, kada reklame nisu mogle da se vide nekoliko sati, a iako nestajanje reklama sa sajtova može da deluje interesantno na prvi pogled, ne treba se ipak previše oduševljavati, obzirom da novac od istih pokreće sajtove, a pa čak i Benchmark koji trenutno čitate.

Izvor: Benchmark

Related Post