Google radi na Co-presence platformi za prenos podataka

Android 5.0 je već osposobljen da unapredi Android Beam i omogući prenos više tipova fajlova, ali izgleda da Google radi i na proizvodu koji će omogućiti transfer fajlova i izmađu Android, iOS i Chrome uređaja. Ovaj višeplatformski sistem prenosa podataka će nositi naziv Co-presence. Projekat se već pojavio u nekoliko APK-ova, a primećen je i Google patent pod ovom imenom. Izgleda da bi Co-presence mogao biti povezan i sa Nearby funkcijom, na kojoj Google takođe radi kako bi korisnicima dao više opcija za interakciju sa uređajima.

Co-presence će omogućavati Android, iOS i Chrome uređajima da komuniciraju međusobno i omogućavaju razmenu fajlova, fotografija, poruka i drugog sadržaja. Uređaji bi trebalo da koriste Bluetooth kako bi utvrdili konekciju, dok bi se prenos fajlova vršio preko Wi-Fi ili Wi-Fi Direct.

Izvor: Benchmark

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + thirteen =