Google zna svaku Wi-Fi lozinku unetu sa Android uređaja

Ovih dana pojavio se uznemirujući izveštaj koji navodi da Google pamti logove svih Wi-Fi lozinki ikada unetih preko Android uređaja. Izveštaj navodi da lista lozinki nije za upotrebu, ali istovremeno ukazuje i na činjenicu da su pomenute lozinke “tamo negde” i da su vidljive. Napominje se da se ovde ne govori o kućnoj Wi-Fi mreži, već o čitavoj Wi-Fi mreži na koju se korisnikov Android uređaj ikada logovao. Iako pojedinačni korisnici mogu da odustanu od opcije skladištenja lozinki u odelju za podešavanja, postoji mogućnost da ove informacije budu predate Vladinim službama za sprovođenje zakona, ukoliko se to bude nekada zahtevalo od Googlea. Predlaže se da korisnici, koji još nisu kreirali lozinku, odustanu od skladištenja Wi-Fi lozinki. Za one koji već imaju lozinku, savetuje se da je promene, sem ukoliko ne spadaju u one koji ne veruju u teorije zavere, prismotre i spremni su da povere svoj “wireless” život drugima na uvid.

Izvor: Benchmark | Autor: Bratislav Jovanović