Instagram objavio Hyperlapse aplikaciju

Hyperlapse je pojam koji se poslednjih meseci veoma često spominje. Dok timelapse predstavlja video napravljen od serije fotografija gde su fotoaparat ili kamera bili statični ili se pomerali najviše par metara, hyperlapse je tehnika kod koje su koraci između svake fotografije (frejma u videu) daleko veći. Naravno, kako je Instagram okrenut širem krugu korisnika, nije potrebno razumeti ovu tehniku kako bi koristili novu Hyperlapse aplikaciju. Suština aplikacije jeste da se lako koristi, ali iznad svega da ispravlja greške korisnika, najviše u vidu stabilizacije snimka.

Ukoliko je primer koji pokazuju kako ova aplikacija autentičan, onda se mora reći da je u pitanju zaista inteligentan softver, koji će bez mnogo pažnje omogućiti fine rezultate prilikom kreiranja timelapse i hyperlapse snimaka. Aplikacija će odmah biti dostupna za iOS, dok će API-ji za kameru na Androidu moradi da budu dorađeni kako bi se aplikacija pojavila i za Android.

Izvor: Benchmark

Related Post