Jelly Bean ima više od 50% Android tržišta

Android je dugo optuživan zbog svojih problema koji se odnose na fragmentaciju pri čemu su nogi navodili da samo mali broj uređaja radi na najnovijom verziji ovog operativnog sistema. Sada međutim stiže najnovija statistika bazirana na poseti Google Play prodavnici aplikacija u periodu koji je bio zaključen 1. novembrom. U tome periodu utvrđeno je da je procenat uređaja koji koriste Android Jelly Bean verziju operativnog sistema 52.1%. kombinovano sve tri iteracije Jelly Bean-a imaju viši udeo na tržištu od Ice Cream Sandwich i Gingerbread verzija zajedno. Sve tri verzije su porasle kada je reč o udelu na tržištu pri čemu je Android 4.3 ostvario najviši rast od 2.3%.

Izvor: IT svet

Related Post