Kakve promene donosi Android L po pitanju multitaskinga?

Android je najpopularniji operativni sistem na svetu, sa hiljadama različitih uređaja i mnogim softverskim verzijama, ali jedna od njegovih ključnih snaga ostaje univerzalna – multitasking. Reći će većina da multitasking na telefonu nije ništa novo, a pre svega, imali smo i Symbian operativni sistem kompanije Nokia koji je omogućavao pokretanje aplikacija u pozadini. To je bio način pre nego što je stigao iPhone koji je transformisao industriju 2007. godine. Međutim, i Apple-u je trebalo nekoliko godina da implementira multitasking u iOS.

U tom smislu i Android je sličan, on omogućava multitasking koji se često opisuje kao pun, U osnovi, to znači da multitasking na Androidu omogućava da bilo koji program radi u pozadini, bez vremenskog ograničenja. Aplikacije mogu da rade na nekoliko razlitičih načina, a ključna stvar je da dok Android aplikacije rade u pozadini, one mogu da urade bilo šta za [ta imaju dozvolu. Android takođe vodi procese u zavisnosti od njihovog prioriteta. Na primer, aplikacija koja radi u pozadini možda neće biti visokog prioriteta, ali ukoliko dobije obaveštenje, zvuk za obaveštenje koje ste dobili bi mogao da bude višeg prioriteta tako da će on ostati “aktivan” čak i dok je aplikacija u pozadini.

androidmultitasking2

Uz Android L dolazi prva velika promena u Android multitaskingu od njegovog uvođenja. Promenu je lako videti – sada imate listu baziranu na karticama kroz koju se krećete i koja ne predstavlja aplikacije, već zadatke! To u principu znači da dok je do sada svaka aplikacija imala svoju pojedinačnu ikonicu u multitasking pregledu, sada aplikacija može da ima više od jedne kartice. Ako prevedemo to na primer Chrome aplikacije koja ima više tabova otvorenih, svaki tab će biti odvojeno prikazan u novom sistemu multitaskinga.

Izvor: Benchmark

Related Post