Kamera za prst pomaže slepima da čitaju

Prototip uređaja razvijen od strane istraživača MIT Media Lab omogućava slepim osobama da čitaju pomoću prsta bez potrebe da uče Brajovu azbuku. FingerReader postavlja se na prst korisnika i odlikuje ga veliki broj senzora koji omogućavaju čitanje teksta.

Dok koriste računar, slepe osobe mogu koristiti softver za konvertovanje teksta u govor kada je reč o Web stranama, Word dokumentima, PDF fajlovima ili e-mail porukama, ali je situacija sasvim drugačija kada je reč o štampanim dokumentima, i upravo tu postaje očigledna primena FingerReader kamere.

Izvor: ITsvet

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 8 =