Kontrolisanje Google Glass-a umom

Do sada je navigacija Google naočarima bila moguća dodirom ili glasom, ali londonska kompanija This Place obezbedila je mogućnost kontrolisanja uređaja korišćenjem nečeg drugog – moždanih talasa. Kompanija je objavila open source aplikaciju koja nosi naziv MindRDR koja pruža nešto što bi se moglo nazvati ograničenim telekinetičkim mogućnostima, ali pod uslovom da imate Google Glass i Neurosky EEG Biosensor headset. MindRDR služi kao most koji povezuje ove dve stvari, prevodeći moždanu aktivnost iz EEG senzora u izvršive komande za Google naočare.

Izvor: ITsvet

Related Post