Letnja škola Androida 2014 u RT-RK

Istraživačko-razvojni institut RT-RK u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada tradicionalno organizuje Letnju školu Androida.

RT-RK ima 470 zaposlenih, preko 95% prihoda ostvaruje na stranom tržištu I prvi je izvorno privatni institut u Srbiji i regionu. Android je za njih poslovna orjentacija, a edukacija sopstvenog I novog kadra kontinualan proces.

Letnja škola Androida traje od 7. do 11. jula u prostorijama  RT-RK u Novom Sadu, a možete se prijaviti na e-mail: summer.school.2014@rt-rk.com
letnja-skola-androida
Izvor: Personal Magazine