Malware koristi smart telefone za mining

Digitalne valute se mogu upiti na njihovim respektivnim tržištima ili steći preko aktivnosti koja se zove „mining“ što se može uraditi koristeći bio koji softver ili smart telefon ili specijalni softver. Sigurnosna kompanija Lookout je nedavno objavila detalje koji se odnose na novi tip malware softvera nazvanog CoinKrypt koji koristi botnetove Android smart telefona koji „zarađuju“ ovu valutu. Ovaj malware se sastoji od tri male sekcije programa ili klase koje su ugrađene u ciljanu aplikaciju koja pokreće mining proces. Problem za korisnike smart telefona je u tome što ovaj proces je intenzivan pa pregreva telefon i crpi bateriju uređaja.

Izvor: IT svet

Related Post