Napadači ciljaju vlasnike telefona

Sigurnosna rupa u okviru popularnog servisa za razmenu poruka Snapchat može da omogući napadačima da pronađu brojeve telefona velikog borja korisnika u kratkom vremenskom periodu, navodi Gibson Security, istraživačka računarska grupa. Istraživači su objavili proof-of-concept kod koji zloupotrebljava legitimnu karakteristiku Snapchat API-ja koji nosi naziv fiend_friends koju su iskoristili tkao da kroz veliki broj brojeva telefona koji se poklapaju sa nalozima Snapchat korisnika. Gibson Security su ovu slabu tačku otkrili u avgustu, zajedno sa nekim drugim problemima. Snapchat je popularna aplikacija za poruke koja služi i za razmenu fotografija.

Izvor: IT svet

Related Post