Naredni Android za poslovne korisnike

Android zauzima veliki udeo na tržištu, ali nema veliki uticaj niti prisustvo kada je reč o korporativnim primenama. Pored specijalnih pokušaja kakav je Samsung-ov Knox, OS nije naročito tražen kada je reč o poslovnim primenama. Ovo bi moglo da se promeni u bliskoj budućnosti jer bi naredno veliko Android izdanje moglo da ima mnogo veći naglasak na sigurnosti koja je fokusirana na poslovne korisnike. Novi OS će omogućiti aplikacije koje zahtevaju svoju sopstvenu autentifikaciju (uključujući biometrijske podatke) kao i skladištenje podataka na sigurnosnim čipovima. Ova verzija bi takođe trebala da ponudi bolje kontrole daljinskog upravljanja.

Izvor: IT svet