Nova studija italijanskog operatera SosTariffe, otkriva koja popularna aplikacija za slanje poruka troši najmanje mobilnog saobraćaja. Testirane aplikacije uključuju WhatsApp, Hangouts, Line, Viber, Telegram, Facebook Messenger i Skype.

Studija je uključila tri scenarija – laku potrošnju, srednju potrošnju i snažnu potrošnju, uz poređenje kako se svaka aplikacija ponašala u periodu od sat vremena. Uključeni su različiti parametri za nivoe potrošnje, a oni su:

Laka potrošnja: 20 poslatih poruka, 20 primljenih poruka, 5 primljenih fotografija, 2 poslate fotografije
Srednja potrošnja: 40 poslatih poruka, 40 primljenih poruka, 10 primljenih fotografija, 5 poslatih fotografija
Snažna potrošnja: 100 poslatih poruka, 100 primljenih poruka, 50 primljenih fotografija, 20 poslatih fotografija

Kako se u tabeli može videti, Telegram i WhatsApp su postigli najbolje rezultate, dok su Facebook Messenger, Viber i Skype trošili najviše podataka, posebno kada su se pojačali nivoi potrošnje.

 

Izvor: benchmark.rs

Related Post