Od sutra važe novi Opšti uslovi za registraciju internet domena u Srbiji

Konferencija suosnivača RNIDS-a je, na sednici održanoj 31. maja 2014, donela nove Opšte uslove o registraciji naziva nacionalnih internet domena, koji stupaju na snagu sutra 1. jula 2014. godine.

Posebno obaveštavamo sve registrante o izmeni koja se odnosi na period za produženje registracije naziva nacionalnih domena koji će od 1. jula trajati 30, umesto sadašnjih 45 dana nakon isteka registracije (član 16. stav 5.). Prema novim Opštim uslovima, naziv domena prestaje da bude aktivan odmah po isteku perioda na koji je registrovan. Registrant ima rok od 30 dana u kom može da izvrši produženje registracije naziva domena.

RNIDS-znak-cir-RGB
Izvor: Personal Magazin