Pad popularnosti tableta

Globalne isporuke tablet računara nastavljaju da padaju. Naime, kada se u obzir uzmu svi proizvođači isporuke tableta su u 2014. godini opale za 12% na 67 miliona jedinica tokom četvrtog kvartala.

Istraživačka kompanija Canalys navodi da je ovo prvi put da je tokom jednog kvartala zabeležen pad prodaje tablet računara nakon nekoliko kvartala u kojima se potražnja smanjivala. Razlog su između ostalog i fableti koji prema navodima analitičara su sve zanimljiviji korisnicima. Prethodni kvartal je bio četvrti uzastopni u kojem su isporuke Apple tableta opale. Privremeni porast prodaje je bio samo u četvrtom kvartalu 2013. kada se pojavio iPad air.

Izvor: ITsvet

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 8 =