Pandora iOS i Android imaju sleep tajmer

Pandora planira da od septembra uvede specijalno ograničenje u okviru kojeg će biti omogućeno korisnicima da 40 časova besplatno slušaju sadržaje ove kompanije. Da bi sprečila da korisnici ovaj limit uludo potroše na primer kada legnu na spavanje i zaborave da isključe servis ova kompanija je za iOS i Android operativne sistem predstavila specijalni sleep tajmer koji kada se podesi posle proticanja odgovarajućeg vremenskog intervala jednostavno isključuje servis. Ovo nije sve jer Pandora najavljuje nove servise i usluge u narednom periodu pa možemo očekivati dosta noviteta od ove kompanije.

Izvor: IT svet

Related Post