PAZITE SE: Vaše WhatsApp poruke mogu biti ukradene i pročitane

Porukama mogu pristupiti druge instalirane aplikacije bez našeg znanja, jer većini njih dajemo sve dozvole koje se traže od nas, a da ih pre toga ni ne pročitamo.

Korisnici najpopularnije aplikacije za besplatno dopisivanje putem interneta, WhatsApp, suočavaju se sa velikim bezbednosnim propustom. Kako navodi Bas Bošert, savetnik za bezbednost, moguće je da se putem drugih instaliranih Android aplikacija pristupi vašim WhatsApp porukama.

Ukoliko koristite backup mehanizam kako bi sačuvali sve vaše četove ako menjate telefon ili morate da obrišete aplikaciju, WhatsApp tokom ovog procesa koristi istu šifru za sve korisnike, umesto da svaki od njih ima svoj jedinstveni kod.

Ovo znači da poruke završavaju na nesigurnim mestima, na kojima je moguće da ih neko lako pročita ili ukrade. U teoriji, programer neke druge aplikacije može da dešifruje i dobije pristup svim ovim informacijama.

Bošert je naglasio da se WhatsApp baza podataka čuva na memorijskoj kartici telefona i da se mogu pročitati od strane bilo koje druge Android aplikacije ukoliko im korisnici daju dozvolu. Ovo je veoma česta praksa, i veliki broj ljudi bez razmišljanja prihvata sve dozvole koje se traže od njih.

WhatsApp još uvek nije dao nikakve informacije u vezi ovih tvrdnji, a s obzirom da je od nedavno u posedu Facebook-a mnogima ovo nije ništa čudno.

Izvor: Telegraf

Related Post