Polovina korisnika koji slikaju telefonima čuvaju deo fotografija u cloudu

Stari dobri dani kada smo naše fotografije izrađivali u fotografskim radnjama i čuvali u za te svrhe predviđenim albumima, odavno su iza nas. Danas većina ljudi fotografiše mobilnim telefonima koji imaju kamere, ali gde čuvaju te fotografije? Na raspolaganju je bezbroj mogućnosti, a prva je naravno sam telefon, odnosno njegova interna memorija. Druga mogućnost je microSD kartica, ali treba istaći da nema svaki telefon slot predviđen za microSD kartice.

Na kraju dolazimo do skladištenja fotografija u cloudu, a taj način je očigledno privukao izuzetno veliku pažnju korisnika za kratko vreme. Pristupanje fotografijama u cloudu je lako, dovoljno je da imate internet ili Wi-Fi povezivanje i možete da pristupite svojim fotografijama u svako doba.

Interesantni su rezultati poslednjeg sprovedenog istraživanja: oni govore da polovina ispitanika čuva bar neke fotografije u cloudu. 16 odsto korisnika je reklo da čuva sve fotografije u cloudu, dok 37 odsto njih to čini samo za one najvažnije. 43 odsto je reklo da koristi cloud za bekapovanje svojih fotografija, dok 28 odsto njih kaže da to čini kako bi mogli da pristupe fotografijama sa bilo kog uređaja. 20 odsto njih koristi cloud kako bi sačuvali prostor na svom telefonu.

Izvor: Benchmark

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =