Rok za produženje domena sada 30 dana

Konferencija suosnivača RNIDS-a, na sednici održanoj 31. maja ove godine, donela je nove Opšte uslove o registraciji naziva nacionalnih internet domena koji stupaju na snagu 1. jula 2014. godine.

Iz RNIDS-a posebno ističu izmenu koja se odnosi na period za produženje registracije naziva domena koji sada traje 30, umesto dosadašnjih 45 dana nakon isteka registracije (član 16. stav 5.).

RNIDS-logo-latinica

Prema novim Opštim uslovima, po isteku perioda na koji je registrovan, naziv domena prestaje da bude aktivan.

Registrant ima naknadni rok od 30 dana u kom može da izvrši produženje registracije naziva domena.

Ceo tekst Opštih uslova možete pronaći ovde.

Izvor: PC Press