Šefovi mogu da čitaju privatne poruke?

Kompanije imaju pravo da nadgledaju privatne poruke na internetu svojih zaposlenih, presudio je Evropski sud za ljudska prava.

Ovakav zaključak je donet u slučaju rumunskog inženjera koji je otpušten 2007. pošto je koristio Yahoo! Messenger na poslu ne samo za profesionalnu komunikaciju sa klijentima, već i u privatne svrhe – da bi slao poruke svojoj verenici i bratu.

Kompanija je branila zaposlenima da koriste ovaj program za četovanje u privatne svrhe tokom radnog vremena.

Sud u Strazburu je stao na stranu poslodavca otpuštenog inženjera uz obrazloženje da nije nerazumno da poslodavac želi da proveri da li zaposleni izvršavaju svoje profesionalne zadatke tokom radnog vremena.

Takođe, navedeno je da je kompanija u ovom slučaju “pristupila porukama u uverenju da su sadržale profesionalnu komunikaciju”.

Sud je odbacio argumente rumunskog državljanina, koji je tvrdio da je nadgledanjem privatnih poruka prekršeno njegovo pravo na privatnost.

Tokom suđenja su korišćeni logovi čet programa otpuštenog radnika, koji su, prema rečima suda, “dokazali da je koristio računar svoje kompanije za lične svrhe tokom radnog vremena”.

U Strazburu je tako potvrđena ranija presuda rumunskih sudova, a odluke Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće za sve potpisnice Evropske povelje o ljudskim pravim.

Izvor: Sci-Tech

Related Post