Sličnosti i razlike iPhone i Android korisnika

Za razliku od ostalih istraživanja ovo se nije zadržalo samo na različitostima, nego je navelo i neke sličnosti korisnika iPhone i Android uređaja!

Šta telefon govori o svom vlasniku već smo vam rekli i mnogi su se složili sa tim istraživanjem. Ipak, novo istraživanje kompanije Battery Ventures, koje je objavljeno na Re|Code sajtu, pronašlo je još neke razlike među američkim vlasnicima iPhone i Android uređaja, ali i neke sličnosti, koje do sada nismo imali priliku da saznamo iz istraživanja.

Recimo, i jedni i drugi korisnici poseduju ili žive u svom stanu ili kući, nose vatreno oružje i gledaju Fox News na TV-u. Android korisnici češće putuju javnim prevozom, jedu u McDonaldsu i puše. Takođe, korisnici Googlovog operativnog sistema su religiozniji i piju pivo.

iPhone korisnici češće lete avionom, interesuju se za berzu i trgovinu akcijama, ali i češće piju vino od Android korisnika. Što se radnih mesta tiče, Android vlasnici češće pripadaju tzv. “radničkoj klasi” i poslovima vezanim za proizvodnju, dok iPhone korisnici obično rade u kancelarijama i velikim firmama.

Izvor: Mondo

Related Post