Stanje smartfon tržišta: Android dominira, Apple blago raste, dok Windows opada

Gartner je otkrio svoja najnovija istraživanja o stanju tržišta smartfona u drugom tromesečju 2015. godine, i doneo dva ključna zaključka: prvi je da Google-ov Android i Apple-ov iOS zajedno čine neverovatnih 96.8% smartfon tržišta, a drugi je da svi ostali kandidati, uključujući Windows Phone, drastično opadaju u tržišnom učešću. Apple-ov iOS je postigao napredak u odnosu na 12.2% udela u tržištu iz drugog tromesečja 2014. godine sa udelom od 14.4% u ovom tromesečju, sa 48.1 miliona uređaja prodatih primeraka.

Google-ov Android ostaje dominantan predvodnik tržišta, mada iako je povećao broj isporučenih uređaja na 271 miliona (u odnosu na 243.48 miliona iz drugog tromesečja 2014. godine), njegov udeo u tržištu je opao sa 83,8% na 82.2%. Ti mali pomaci kod dvojnog monopola Android-a i iOS-a je značajno oslabio udeo ostalih sistema. Windows Phone se nalazi na trećem mestu sa svojim udelom od 2.5% u drugom tromesečju 2015. godine, u odnosu na 2.8% udela iz drugog tromesečja 2014. godine.

00004.jpg

Možemo da očekujemo opadanje prodaje iOS uređaja u Kini zbog pogoršanja njene ekonomije, mada prema nekim analitičarima, iPhone bi mogao da pretrpi značajan pad prodaje na globalnom nivou u narednom periodu.

Izvor: Benchmark.rs

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − three =