Besplatno objavljivanje android aplikacija na Google Play

Ukoliko želite da mi za Vas objavimo aplikaciju na Google Play-u, potrebno je da se sakupi dovoljan broj Facebook likeva za ovaj clanak.

Kada sakupimo mininalan broj od 100 like-ova registrovaćemo zvaničan nalog preko koga ćete moći besplatno da objavite Android aplikacije.

Na Google Play ćemo kačiti pre svega aplikacije funkcionalne za razlicite verzije Android sistema (Android 2.2,2.3.x, 4.x) kao aplikacije razvijane kao native Android, odnosno aplikacije koje nisu razvijen koriscenjem gotovih alata. Google Play zadržava pravo da odbije aplikaciju koju ćemo okačiti.

Širite vest dalje!

Related Post