Tražite bezbedne Android uređaje, evo dva takva!

Dva popularna telefona, dostupna i kod nas, sertifikovana su jednim od najpoznatijih sertifikata za bezbednost u svakom smislu.

Pametni telefoni kompanije LG Electronics, G5 i V10, sertifikovani su od strane Nacionalnog partnerstva za bezbednost podataka Sjedinjenih Američkih Država (NIAP), jer zadovoljavaju međunarodne sigurnosne standarde u korporativnom okruženju.

Ovim se potvrđuje da pomenuta dva telefona pružaju izuzetno visok sigurnosti pri korišćenju, naročito kada je reč o poslovnim korisnicima.

dav

Telefoni kompanije LG, opremljeni su GATE tehnologijom zarad veće bezbednosti platforme, mreže i aplikacija, koja pruža siguran i pouzdan pristup podacima.

dav

Tehnologija zaštićenog korporativnog pristupa (GATE), je bezbednosna platforma namenjena preduzećima koju je 2013. godine razvila kompanija LG kako bi pružila različita bezbednosna rešenja, kao što su recimo sistem protiv hakovanja i sisteme upravljanja poslovnim mobilnim telefonima.

lg g52

Složene sigurnosne komponente koje poseduje ova platforma pomažu da se održi integritet softverskih komponenti, jača zaštita sistema i čuvaju korporativni podaci bez ugrožavanja performansi. Šta više, modeli G5 i V10 takođe poseduju aplikaciju Android for Work kompanije Google, koja koristi LG GATE mrežne mogućnosti.

lg v        lg v1

NIAP rukovodi globalno priznatim programom Common Criteria Evaluation and Validation Scheme (CCEVS) za procenu sigurnosne usklađenosti sa opštim kriterijumima međunarodnih standarda. NIAP sertifikat je priznat od strane vlada 25 zemalja Common Criteria, među kojima su Kanada, Francuska, Nemačka, Indija, Japan, Južna Koreja i Velika Britanija.

Izvor: Mondo.rs

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 6 =