Trgovci sirom sveta se okrecu novoj areni za digitalnu trgovinu

Kompanija MasterCard i fakultet Flečer pri Tafts Univerzitetu sarađivali su na kreiranju Indeksa Digitalne Evolucije kako bi kompanijama i vladama omogućili da razumeju globalno digitalno okruženje, otkriju obrasce ponašanja i steknu uvid u postojeće i buduće internet korisnike.

 

Trenutno 2,9 milijardi ljudi koristi internet širom sveta. Iako je ova brojka neverovatna, kompanije i vlade imaju priliku da prošire svoj domet tako što će i preostalih 60% svetske populacije dovesti na internet. Uspešna onlajn podrška ovih korisnika zavisiće od razumevanja toga koje zemlje predvode u oblasti digitalnog razvoja.

trgovina

Indeks Digitalne Evolucije pokazuje da Singapur, Švedska i Hong Kong zauzimaju prva tri mesta na listi zemalja koje imaju najveće izglede da prihvate narednu milijardu korisnika interneta zahvaljujući svojim naprednim digitalnim ekonomijama koje se i dalje razvijaju. Velika Britanija i Švajcarska takođe spadaju u prvih pet zemalja, dok Sjedinjene Američke Države zauzimaju šesto mesto među 50 zemalja u kojima je izvršeno ispitivanje. Kina, Malezija i Tajland su tri najbrže rastuće digitalne ekonomije, što je posledica brzog rasta populacije koja koristi internet i pametne telefone.

Izvor: Personal Magazin

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 10 =