Unapređene karakteristike čine Google Photos društvenijim

Nakon što je Facebook Moment servis proširen na teritoriju EU i Kanade ranije ove godine Google je predstavio nove karakteristike u okviru svog sopstvenog servisa za razmenu sadržaja Google Photos sa ciljem da ovu aplikaciju napravi kako konkurnetnijom sa Moments tako i više društvenom.

Kompanija je dodala podršku za komentarisanje i sugerisane dodatke koji omogućavaju korisnicima da lakše dodaju svoje fotografije u deljene albume koje su primili od prijatelja. Google Photos će imati inteligentne sugestije u kojima se traži od korisnika da doda odgovarajuće fotografije u album.

Izvor: IT svet.com

Related Post