Visa i MasterCard koriste 4.4 KitKat za lakše NFC plaćanje

Potencijal za NFC plaćanja povećao se sa dolaskom Android KitKat 4.4 sistema, a Visa i MasterCard su pokazali interesovanje za nove mogućnosti. Koristeći novu mogućnost koju donosi KitKat, a koja se zove “Host Card Emulation” (HCE), Visa i MasterCard su najavili da će doneti više aplikacija za plaćanje NFC metodom, dok će sama infrastruktura plaćanja biti smeštena u cloud. To omogućava da sigurnost kartica ne bude bazirana na nivou telefona, već se provera validnosti odvija “van telefona,” što otvara mogućnost za mnogo više aplikacija. Visa planira da proširi “Visa Ready Program,” kako bi bila uvrštena svaka aplikacija koja ima interakciju sa plaćanjima putem HCE na KitKat uređajima. Visa Ready omogućava alatke, standarde i servise koji omogućavaju aplikacijama da rade uspešno sa Visa mrežom plaćanja. MasterCard će takođe ponuditi sistem osiguranja baziran na cloudu, kako softver na telefonu i sami uređaji mogli biti raznoliki. Više detalja MasterCard će izneti kasnije tokom godine.

Izvor: Benchmark | Autor: Branko Mitić

Related Post