Više oglašivača će pokrenuti video kampanju na Facebook-u nego na Youtube ove godine

Youtube je naravno i dalje prva platforma koja svima pada na pamet kada razmišljaju o video fajlovima. Međutim, na polju oglašavanja stvari se očigledno menjaju. Više oglašivača će ove godine pokrenuti video kampanju na Facebook-u nego na Youtube, navodi nam u svom najnovijem izveštaju kompanija za video i društveno oglašavanje Mixpo. Oni ipak naglašavaju da je situacija u prošloj godini bila obrnuta ali ističu i razloge za svoje tvrdnje.

fb

Prema njihovim tvrdnjama, iako se Facebook uglavnom smatra prilikom za društveni marketing, njihov izveštaj otkriva da 83 posto kompanija ne smatra njihov društveni tim primarnim projektantom za oglase koji će biti pokrenuti na društvenim mrežama. Takođe je interesantno da kada su upitani o najvažnijim metrikama za društvene video oglase, u kompanijama nisu čak ni u prva tri naveli one tradicionalne poput pregleda videa i stope onih koji su pregledani do kraja.

izvor: Benchmark

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 3 =