Više reklama u Maps aplikaciji

Korisnici Google Maps aplikacije će uskoro imati na raspolaganju više načina da interaktuju sa plaćenim sadržajima u okviru aplikacije najavila je ova kompanija. Nakon što korisnik izvrši pretragu sa aplikacijom, reklame koje se odnose na lokane poslovne korisnike pojavljivaće se u dnu ekrana. Nove reklame biti prisutne na Apple iPhone i iPad uređajima kao i na Android baziranim smart telefonima i tabletima. Google je počeo da promotivne sadržaje ubacuje u Maps aplikaciju od 2010. godine, ali najnovije promene obezbeđuju više prilika za korisnike da pronađu informacije o poslovnim korisnicima koje je Google označio kao relevantne za pretrage.

Izvor: IT svet

Related Post