WhatsApp dobio mogućnost brisanja poruka

WhatsApp dobija novu funkciju, koju korisnici već dugo zahtevaju. Funkcija omogućava brisanje/opoziv poruka nakon što su one poslate.

Kako bi se pristupilo opciji brisanja, potrebno je samo pritisnuti poruku i držati, nakon čega je moguće izabrati da li želite da obrišete poruku za sve ili samo za sebe. Ukoliko izaberete opciju “delete for everyone” poruka će se izbrisati i sa chat prozora korisnika koji je prima.

Treba napomenuti da opcija “delete for everyone” radi u periodu do sedam minuta od slanja poruke. Naravno, brisanje poruke ni u kom slučaju ne znači da korisnik koji je prima nije pročitao. Na kraju, neće se pojaviti obaveštenje ukoliko “delete for everyone” opcija nije bila uspešna.

Izvor: benchmark.rs

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =