Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.0 – Postavljanje razvojnog okruženja

Da bi ste uopšte počeli sa razvojem Android aplikacija, najpre je potrebno da postavite razvojno okruženje, odnosno preuzmete i instalirate neophodan softver. To je nije komplikovano, a postupak ćemo vam detaljno objasniti u tekstu koji sledi:

Pod pretpostavkom da već imate instaliran Java Runtime Environment (JRE), za početak je potrebno da instalirate Java Development Kit (JDK), jer on sadrži kompajlere i alate za rad sa izvornim kodom, koji nisu prisutni u JRE paketu. JDK i JRE pakete možete preuzeti na web stranici:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Java

Nakon toga potrebno je da preuzmete Eclipse i Android SDK. Ove programe ili preciznije developer alate, možete preuzeti  u paketu, a njih možete naći putem Google pretrage ili jednostavno, direktno idite na web adresu:

http://developer.android.com/sdk/index.html#download

Ovaj paket je dobra opcija jer će te sve naći na jednom mestu, uključujući i ADT (Android Developer Tools), koji je praktično već integrisan u Eclipse, tako da nema potrebe za dodatnim instaliranjem i podešavanjem.

Pri preuzimanju ovog paketa obratite pažnju da izaberete odgovarajuću verziju, koja je kompatibilna sa vašim operativnim sistemom (32-bit ili 64-bit).

ADT

Fajlove koje ste preuzeli, biće zapakovani u ZIP formatu, tako je da potrebno otpakovati ih u željeni folder. Pošto ste otpakovali, prethodno preuzete fajlove, pokrenite Eclipse i definišite folder u koji želite da smestite projekte na kojima će te raditi.

work

Sledeći korak je pokretanje Android SDK Manager-a, klikom na SDK Manager file, predstavljen Android ikonicom, koja se nalazi u folderu u koji ste opciono otpakovali Eclipse i SDK.  U prozoru koji će se pojaviti, izaberite željenu verziju Android API-a, i imajte na umu da novije verzije imaju bogatiji izbor funkcija ali i da takva aplikacija neće raditi na starijim uređajima, odnosno verzijama Android OS-a.

SDK

Da bi se nova verzija učitala u Eclipse-u, potrebno je resetovati program. Odabir željene verzije Android API-a, možete izvršiti tako što će te u Window, padajućem meniju odabrati stavku Preferences i zatim u novom prozoru stavku Android, gde će biti prikazane dostupne (instalirane) verzije.

Preferences

U okviru SDK, treba napraviti i virtuelni Android uređaj koji će vam služiti za testiranje aplikacija, a to možete učniti tako što će te u meniju Tools izabrati stavku Manage AVDs, pa zatim New, za dodavanje novog uređaja, i uneti podatke o virtuelnom uređaju koji želite da dodate.

Virtual

Ovim je završeno postavljanje razvojnog okruženja i sada je moguće kreirati Android aplikaciju. O samom kreiranju aplikacije biće više reči u narednom tutorijalu.

Related Post