Kako napraviti Android aplikaciju – Tutorijal 1.1 Kreiranje Android aplikacije

Pošto je u prethodnom tutorijalu objašnjeno kako podesiti razvojno okruženje, sada možemo početi sa kreiranjem Android aplikacije. Da bi ste počeli sa kreiranjem Android aplikacije potrebno je pokrenuti Eclipse, i u levom prozoru pod nazivom Package Explorer, kliknuti desnim klikom, kako bi se pojavio meni, a zatim u stavci New, izabrati Android Application Project. Ovo će vas odvesti u novi prozor, gde treba popuniti podatke o započetom projektu.

new

Najpre unesite proizvoljno ime vaše aplikacije, zatim ime projekta, koje mora biti jedna reč (ovo polje će se samo popuniti dok budete unosili naziv aplikacije), i Naziv Java paketa (Package Name) u okviru koga će se pisati klase projekta, kao što je to urađeno na slici ispod. Nakon toga je potrebno još nekoliko puta kliknuti na taster Next, sve dok taster Finish ne bude bio dostupan. Za sada se nećemo baviti podešavanjima koja su ponuđena u okviru prozora koje smo preskočili. Odabirom tastera Finish, vaš Android projekat će biti kreiran i vidljiv u prozoru Package Explorer.

prva

Kreiranjem novog Android projekta, generišu se određeni fajlovi koji su organizovani po folderima na sledeći način:

struktura

src – Sadrži fajlove sa izvornim kodom. U ovom folderu se nalaze sve kreirane aktivnosti.

bin – U bin-u se nalaze kompajlovani fajlovi projekta, kao što su konačni apk fajlovi.

jni – Sadrži izvorni kod razvijen korišćenjem alata Android NDK (Native Development Kit). Ukoliko   se ne koristi NDK, ovaj folder ne postoji.

gen – Sadrži generisane fajlove, čiji sadržaj ne treba menjati.

assets – Ovde se nalaze dodatni materijali koji se koriste u projektu.

res – U ovom folderu se nalaze dodatni resursi koji se koriste u aplikaciji.

libs – U libs-u se čuvaju dodatne biblioteke koje se koriste u projektu.

Nakon što ste kreirali vašu prvu Android aplikaciju, odnosno projekat, u prozoru Package Explorer, otvorite folder src i izaberite fajl MainActivity.java da bi ste uneli određe izmene u okviru njega.

src

Izmene koje treba uneti odnose se na prikazivanje sadržaja vaše prve aplikacije- najčešće se upotrebljava Hello World, ali to je već stvar vašeg izbora.

Kada ste uneli izmene, otvorite folder res, pa zatim layout, i u fajlu activity_main.xml dodajte kod koji je označen na slici ispod:

ID

Kada ste završili i ovaj korak, sačuvajte izmene i vaša aplikacija će biti spremna za test. Dakle sada možete pokrenuti virtuelni uređaj koji ste prethodno kreirali, a to možete uraditi tako što će te u padajućem meniju stavke Run izabrati Run As > Android Application. Nakon toga morate imati strpljenja da se virtuelni uređaj pokrene, kako bi ste testirali aplikaciju.

Ako ste sve uradili kako treba, tekst koji će te videti na ekranu virtuelnog uređaja, odgovaraće tekstu koji ste uneli u kod fajla ManActivity.java

Ovim je i drugi deo tutorijala “Kako napraviti Android aplikaciju” završen, a u narednom ćemo više pričati o XML-u.

Related Post