Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.2 – XML editovanje layout-a

Ukoliko želite da se bavite razvojem Android aplikacija, XML je jezik koji ćete morati da savladate, a uz malo truda i vežbe, to neće predstavljati problem, jer je zapravo vrlo jednostavan.

Setite se prethodnog tutorijala kada smo u fajlu activity_main.xml dodali kod:

main

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako se dodaju neki drugi elementi, i kako se oni mogu uređivati. Na primer da bi ste dodali dugme, potrebno je da kao i u drugim programskim jezicima otvorite i zatvorite kod za element. To možete uraditi na dva načina:

1.Kao u HTML-u.

<Button>

</Button>

2.Skraćeno, kao što je uobičajeno za XML.

<Button

/>

Kako god otvorili i zatvorili kod, nećete pogrešiti, ali svakako je praktičnije skraćeno, kao u drugom primeru.

Osnovni kod za vaše prvo dugme bi izgledao ovako:

<Button

        android:id="@+id/button1"

        android:layout_width="fill_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:text="Taster" />

 

Ovom osnovnom kodu za dugme se naravno mogu dodavati razne osobine kao što su na primer veličina i stil fonta, a to bi izgledalo ovako:

 android:textSize="25sp"

        android:textStyle="bold"

 

Podrazumeva se da textSize i textStyle moraju da se nalazi ispred /> kako bi kod bio pravilan i kako bi pravilno funkcionisao.

Kada izvršite izmene u okviru Fajla activity_main.xml, možete preći na prozor Graphical Layout da bi ste videli kako određene izmene izgledaju u praksi, odnosno prikazane u grafičkoj formi. U Eclipse-u, elemente možete dodavati i na ovaj način, koristeći Graphical Layout, a kod će već automatski biti ispisan. Takođe, u Layout-u možete određivati i druge karakteristike elemenata, tako što ćete u prozoru Properties naći željenu karakteristiku i uneti vrednost ili osobinu. Položaj prozora Graphical Layout, možete videti na slici iznad i ispod  (donji levi ugao).

graphical2

Dodavanje elemenata na ovaj način, vrlo je jdnostavan i praktičan. Potrebno je samo da željeni element odvučete na željenu poziciju.

Po priloženoj slici možete videti da je aplikaciji dodata pozadina, a to možete učiniti tako što će te sliku odgovarajuće rezolucije kopirati u sve foldere sa nazivom drawable, koji se nalaze u Workspace/PrvaAplikacija/res/. Bitno je kopirati sliku u sve foldere, jer oni određuju rezoluciju, koja se razlikuje od uređaja do uređaja, pa ako bi sliku kopirali samo na primer u folder drawable-hdpi, pozadina ne bi bila vidljiva na uređajima druge rezolucije. Na isti način možete menjati i ikonicu aplikacije. Potrebno je naravno uneti i određene izmene u activity_main.xml, a to izgledalo ovako:

main02

Dakle, potrebno je uneti kod:

android:background="@drawable/naziv_slike"

Naziv slike mora biti napisan zajedno, malim slovima i ne sme sadržati simbole, pa s toga obratite pažnju na to kada budete sačuvali sliku koju želite da koristite za pozadinu vaše aplikacije.

Naravno, sastavni deo programiranja je i testiranje, a to možete uraditi putem virtuelnog uređaja koji ste kreirali ili tako što ćete .apk fajl koji nalazi u Workspace/bin kopirati na vaš telefon i zatim instalirati aplikaciju. Za preuzimanje aplikacije sa vašeg računara porebno je na telefonu omogučiti preuzimanje van Android Marketa (Settings -> Applications -> Allow installation of non-Market applications).

Ovo su samo neke bazične stvari kada je u pitanju XML programiranje, dakle osnovna uputsva za početnike u kreiranju Android aplikacija, ali za ozbiljan razvoj, potrebno je i poznavanje Jave, o čemu će više reči biti u narednom tutorijalu.

Related Post