Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.3 – Uvod u Javu

U ovom tutorijalu ćemo objasniti neke osnovne stvari koje se tiču Java- programskog jezika i njegove upotrebe u razvoju Android aplikacija.

Za početak je potrebno da kreirate novi folder u okviru foldera layout, koji se nalazi u folderu res. To možete uraditi tako što ćete u prozoru Package Explorer upotrebiti desni klik na selektovanom folderu layout i u meniju koji će se pojaviti, izabrati New, pa zatim Other, što će otvoriti novi prozor, gde u folderu Android treba izabrati Android XML File. Fajl nazovite splash.xml i potvrditi kreiranje klikom na taster Finish. Novi XML fajl će biti kreiran u folderu layout.

splashxml

Nakon kreiranja novog XML fajla, otvorite fajl MainActivity.java i unesite izmene kao u prilogu, ali da ne bi sve ostalo na nivou kopiranja nekog nerazumljivog koda, razložićemo ga i deo po deo objasniti čemu služi. Ali pre nego što dođemo do toga, pokušajte da testirate aplikaciju uz pomoć virtelnog uređaja ili vašeg telefona i videćete da će ona sada čitati kod iz fajla splash.xml, što će rezultirati praznim ekranom.

javasplash

Kod u samom vrhu se odnosi na paket ili projekat koji ste kreirali, što je i prilično jasno, ali ono ispod može delovati veoma konfuzno za početnike kada je Java u pitanju.

Importi koji se nalaze ispod paketa, odnose se na Android verziju koju ste izabrali pri samom kreiranju projekta, i vuku podatke iz android.jar biblioteke (gledajte na ovu biblioteku kao na vec napisene funkcionalnosti za Android okruzenje koje su “spakovane” u jedan fajl i koje mozete da koristite da bi pravili aplikacije). I Activity i Bundle import, omogućavaju korišćenje istoimenih klasa i ne spadaju u Java termine, već u nešto što dolazi uz SDK Manager.

Public class je dostupna svim drugim klasama, čiji je u ovom slučaju naziv main, i ona je podlaklasa u odnosu na Activity, koja uz extends ima status superklase. Metode koje su dole korišćene uzimaju se upravo iz superklase Activity, i ako bi je selektovali, biće označena i metoda onCreate, što znači da je ona uzeta iz klase Activity. @Override takođe govori o tome, da se koriste metode iz neke druge klase.

Public void je metod i kao i svaki drugi, služi da izvrši neku aktivnost, dok se super odnosi na superklasu, što je u ovom slučaju Activity.

SetContetntView omogučava prikazivanje, odnosno vidljivost layout-a, što i nije toliko teško zaljučiti.

Nakon što smo malo pojasnili Java kod koji se nalazi u fajlu MainActivity.java, možemo se vratiti na praktični deo.

Sledeće što treba uraditi je postavljanje pozadine za splash.xml, a to ćete uraditi na potpuno isti način kao i za activity_main.xml, tako da to nećemo posebno objašnjavati.

Nakon toga, u prozoru Package Explorer, otvorite folder src, selektujte paket koji se nalazi u ovom folderu i upotrebite desni klik. U meniju koji se pojavi, izaberite stavku New i zatim Class. Ovo će otvoriti prozor u kojem treba upisati naziv nove klase, a u ovom slučaju možete joj dati ime menu (meni), i zatim potvrdite kreiranje nove klase.

menu

Pošto je nova klasa uspešno kreirana, naći ćete se u prozoru menu.java, gde je sada potrebno uneti kod za ono što želimo da naša prva Android aplikacija radi.

Upotrebite desni klik i u meniju koji će se pojaviti izaberite stavku Source, pa zatim Override/Implement Methods. Ovo će otvoriti novi prozor koji će vam ponuditi metode, a potrebno je da izaberete onCreate(Bundle) i onPause() i potvrdite klikom na taster Ok. Odabrane metode će biti implementirane u fajl manu.java. Prvoj metodi potrebno je dodati pozadinu, a ovo je kod koji ćete upotrebiti:

setContentView(R.layout.activity_main);

01

Da bi fajl menu.java bio vidljiv, potrebno je uneti određene izmene i u fajl AndroidManifest.xml. Otvorite manifest fajl i kopirajte ovaj deo koda, koji potom treba preneti (paste) i izmeniti kao što je to prikazano na slici ispod:

<activity

            android:name=“com.androidmarket.prvaaplikacija.MainActivity”

            android:label=“@string/app_name” >

            <intent-filter>

                <action android:name=“android.intent.action.MAIN” />

 

                <category android:name=“android.intent.category.LAUNCHER” />

            </intent-filter>

        </activity>

 

02

Dakle, u kopiranom kodu treba promeniti, u prvom redu naziv, koji treba da bude isti kao i naziv novog java fajla- menu. Drugi red nije toliko bitan, pa ćemo njega preskočiti, a u drugom i trećem redu takođe treba uneti izmene kao što je to prikazano na slici, odnosno u trećem redu treba upisati ime vašeg paketa i dodati sufiks .MENU a u četvrtom LAUNCHER zameniti sa DEFAULT.

Sada se opet treba vratiti u MainActivity.java i tamo takođe uneti nove delove koda, baš kao što je to prikazano na slici ispod:

03

Za sada nećemo posebno objašnjavati svaku aktivnost i metodu, ali ono što je zadatak ovog koda je da po pokretanju aplikacije prikaže ekran splash.xml, zadrži ga 5 sekundi- sleep(5000); i zatim ode na activity_main.xml.

Unesite ove izmene i ne zaboravite da svaku novu izmenu sačuvate, pa tek onda testirate vašu aplikaciju.

Ovim završavamo 4. deo tutorijala Kako napraviti Android aplikaciju, a u narednom tutorijalu ćemo pričati o dodavanju audio zapisa.

Related Post