Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.7 – Kako kreirati skrol i listu

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako se kreiraju skrol i lista, što je zapravo vrlo lako. Otvorite activity_main.xml i jednostavno kopirajte dugmiće šest puta, i izmeniti im id i naziv u skladu sa rednim brojem, sa izuzetkom prvog i drugog dugmeta koji će dobiti nazive po funkcijama koje su im dodeljene. Novokreirane dugmiće treba staviti u kod za scroll i layout, i to tako da se nalaze pre zatvaranja koda:

<ScrollView

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="195dp" >

<LinearLayout

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:orientation="vertical" >

//Dugmiće treba smestiti ovde!

</LinearLayout>

</ScrollView>

skrol

Sada možete testirati aplikaciju na vašem virtuelnom uređaju i proveriti da li sve radi kako treba. Ako radi, aplikacija treba izgledati ovako:

dugmici

Nakon testiranja aplikacije, ćemo podesiti List View. Za početak kreirajte novu klasu i nazovite je TutorialTwo, a zatim otvorite u menu.java i kod drugog dugmeta unesite izmene kao sa slike, odnosno umesto TUTORIALONE upišite TUTORIALTWO.

TUTORIALTWO2

Sada opet morate kopirati aktivnost u AndroidManifest.xml i One izmeniti u Two:

<activity

android:name="TutorialTwo"

android:label="@string/app_name" >

<intent-filter>

<action android:name="com.androidmarket.prvaaplikacija.TUTORIALTWO" />

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />

</intent-filter>

</activity>

Nakon što ste uneli izmene u Manifestu, vratite se u novu klasu TutorialTwo.java i unesite kod:

package com.androidmarket.prvaaplikacija;

import android.app.ListActivity;

import android.content.Intent;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.ArrayAdapter;

import android.widget.ListView;

public class TutorialTwo extends ListActivity{

String classNames[] = { "MainActivity", "menu", "Sweet", "TutorialOne"};

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

// TODO Auto-generated method stub

super.onCreate(savedInstanceState);

setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_expandable_list_item_1, classNames));

}

protected void onListItemClick (ListView lv, View v, int position, long id){

super.onListItemClick(lv, v, position, id);

String openClass = classNames[position];

try{

Class selected = Class.forName("com.androidmarket.prvaaplikacija." + openClass);

Intent selectedIntent = new Intent(this, selected);

startActivity(selectedIntent);

}catch (ClassNotFoundException e){

e.printStackTrace();

}

}

@Override

protected void onPause() {

// TODO Auto-generated method stub

super.onPause();

finish();

}

}

Sada opet možete testirati vašu aplikaciju, i ako ste sve uradili kako treba List View treba da izgleda ovako:

aplikacija

U narednom tutorijalu ćemo se baviti podešavanjem wallpaper-a u XML-u.

Related Post