11811.rs Telefonski imenik

11811.rs Telefonski imenik je android verzija oglasnog portala 11811.rs Poslovni i Telefonski imenik Telekoma Srbija a.d. U istom sistemu informacija se nalaze i Kontakt centar 11811 (nekadašnji 988), kao i SMS imenik.

Aplikacija sadrži tri segmenta pretrage i opciju “Ko zove?” za automatsku identifikaciju pozivaoca. Postoje Poslovne strane za pretragu pravnih lica, Bele strane za pretragu fizičkih lica i Pretraga po broju telefona.

Poslovne strane sadrže više od 170.000 podataka za pravna lica unutar 340 delatnosti, uključujući kompletan državni sektor. Omogućena je brza i jednostavna pretraga pravnih lica po traženom pojmu ili nazivu firme i lokaciji, kao i pretraga po izabranoj delatnosti. Rezultati se mogu videti na mapi uz mogućnost određivanja najkraćeg puta do izabrane lokacije.

Bele strane sadrže više od 2.300.000 podataka za fizička lica korisnike usluga fiksne i manjim delom mobilne telefonije Telekoma Srbija. Pružaju opciju pretrage po imenu, prezimenu, mestu i ulici. Rezultati pretrage se mogu videti na mapi.

Pretraga po broju omogućava da se na osnovu unosa mrežne grupe i broja telefona dobije informacija o njegovom korisniku.

Opcija “Ko zove?” omogućava da aplikacija automatski identifikuje pozivaoca. Opcija funkcioniše za pozive i fizičkih i pravnih lica. Za pozive fizičkih lica na ekranu se prikazuju ime, prezime, adresa i broj pozivaoca. Za pravna lica prikazuju se naziv kompanije, adresa i broj pozivaoca. Opcija može da se deaktivira po potrebi. Podaci o kontaktima koji postoje u imeniku telefona imaju prioritet u odnosu na podatke iz baze 11811 u slučaju aktiviranja ove opcije.

Dodatno, aplikacija sadrži i informacije o važnim telefonima.

Aplikacija u ovoj inicijalnoj verziji služi isključivo za pretragu informacija u samoj bazi 11811. Naredna verzija će omogućiti opcije oglašavanja putem više vrsta tipskih oglasa i banera.

imenik

imenik1

Related Post