Android aplikacija pretvara telefon u detektor kosmičkih čestica

Vandenbruk, koji je istovremeno istraživač na WIPAC (Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center) navodi da mobilni telefoni i aplikacija slede iste principe kao i veliki eksperimenti na kojima on radi

Kurcvajl piše da kosmičke čestica u sudaru sa Zemljinom atmosferom stvaraju „kišu“ sekundarnih čestica, koje se zovu mioni. Kamerice (ili približnije, senzori) na pametnim telefonima, koriste silicijumske čipove i služe se fotoelektričnim efektom.

Kada fotoni udare u površinu silicijuma, stvara se naboj, a isto vraži i za mione. To znači da se i pametni telefoni mogu iskoristiti za „lov na te čestice, koje u većim brojevima prodiru u tlo Zemlje.

Vandenbruk smatra da bi jednog dana korištenje njegove aplikacije DECO (Distributed Electronic Cosmic-ray Observatory) moglo biti od koristi astrofizičarima, jer bi se tako prikupljala veća količina podataka. Za sada je reč o aplikaciji koji se primarno može iskoristiti u edukaciji, jer je jasno da džepni detektori ne mogu dobiti dovoljno precizne rezultate kao „pravi“ složeni detektori kojima barataju astrofizičari.

Vandenbroucke_deco_app

Kako bi iskoristili aplikaciju treba preuzeti DECO app i pripadajući data logger. Optiku kamerice treba prekriti crnom izolacijskom trakom i postaviti pametni telefon bilo gde, čak i u fioku – jer mioni penetriraju slično kao rendgenski zraci. DECO će snimiti fotografiju svakih nekoliko sekundi i analizirati rezultate.

U slučaju da je dovoljno piksela postalo aktivno, podaci će biti sačuvani, a možete ih učitati pomoćuloggera (uz podatke o lokaciji, vremenu i slično) u centralnu bazu za obradu podataka.

Više o ovome možete pročitati na ovom linku.

Izvor: Personal Magazin

Related Post