mojNS – Aplikacija za prijavu komunalnih problema u Novom Sadu

Ovom prilikom želimo premijerno da vam predstavimo aplikaciju MojNS koja služi za prijavu komunalnih problema u Novom Sadu. Na tržištu kod nas možda nema mnogo ovakvih aplikacija, međutim ono što izdvaja ovu aplikaciju jeste to što je povezana za komunalnom službom grada Novi Sad.

mojns1

Potrebno je da bi ste mogli da posaljete prijavu da popunite u aplikaciji manji profil, gde upisom vaseg imena, prezimena, emaila i broja telefona dobijate mogucnost da prijavite dogadjaj tacno na mesto gde je nastao klikom na mapi. Profil sluzi da bi mogla da se proveri verodostojnost prijave, kao i da se kontaktira osoba koja je izvrsila prijavu ukoliko je to neophodno.  Takođe uz komentar, možete poslati i sliku na licu mesta fotografisanjem datog problema.

mojns2

Drago nam je da starije generacije, da ne kažemo penzioneri ili bar većina njih ne koriste android telefone, jel bi ih svakako širok spektar mogućih prijava i lakoća prijavljivanja sigurno zaokupila na duži vremenski period. Tako pored prijave nepropisno parkirainh vozila , možere prijaviti buku u stanu ali i vanpijačnu prodaju.

 Ukoliko vam se aplikacija ucini korisnom ocenite je.

Korisničko upustvo za aplikaciju možete preuzeti ovde.

Ispod je spisak svih kategorija po kojim možete izvršiti prijavu službi:

1.    KUĆNI RED U STAMBENIM ZGRADAMA
2.    RADNO VREME LOKALA
3.    BUKA IZ STANOVA I LOKALA
4.    DRŽANjE DOMAĆIH ŽIVOTINjA
5.    PSI LUTALICE
6.    IZVOĐENjE PASA BEZ POVODCA I BRNjICE
7.    UGINULE ŽIVOTINjE
8.    ODRŽAVANjE STAMBENIH ZGRADA
9.    OMETANjE STANOVANjA, UZURPACIJE I OŠTEĆENjE IMOVINE
10.    ISPORUKA PIJAĆE VODE
11.    ISPORUKA TOPLE VODE
12.    PROBLEMI SA GREJANjEM
13.    ODVOĐENjE OTPADNIH VODA
14.    OTKLANjANjE ATMOSFERSKE VODE
15.    PROKIŠNjAVANjE KROVA
16.    KVAROVI NA VODOVODU
17.    KVAROVI NA KANALIZACIJI
18.    NESTANAK STRUJE
19.    PROBLEMI SA KLIMA UREĐAJIMA
20.    ZAUZEĆE JAVNIH POVRŠINA – GRADILIŠTE I GRAĐEVINSKI MATERIJAL
21.    DEPONOVANjE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, ŠUTA I OGREVA
22.    NEPROPISNO PARKIRANjE I OSTAVLjANjE VOZILA
23.    NEUKLANjANjE SNEGA I LEDA
24.    IZNOŠENjE I DEPONOVANjE SMEĆA
25.    BESPRAVNA GRADNjA ILI ADAPTACIJA
26.    ŠTETE ZBOG RADOVA NA SUSEDNOM OBJEKTU
27.    RASKOPAVANjE POVRŠINE JAVNE NAMENE
28.    BESPRAVNO ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE
29.    PRLjANjE I OŠTEĆENjE JAVNE POVRŠINE
30.    VANPIJAČNA PRODAJA
31.    RUPE NA PUTU
32.    NEDOSTAJU ŠAHTOVI I SLIVNICI
33.    NEDOSTAJU SAOBRAĆAJNI ZNACI
34.    ZAPREKE NA PUTU
35.    TAXI PREVOZ – PROBLEMI
36.    JAVNA PARKIRALIŠTA
37.    JAVNI PREVOZ PUTNIKA
38.    ULIČNA RASVETA – NE RADI
39.    ULIČNA RASVETA – RADI PO DANU
40.    ULIČNA RASVETA – NE POSTOJI
41.    GRAFITI
42.    PLAKATIRANjE
43.    OŠTEĆENjE DRVEĆA I ZELENILA
44.    OŠTEĆENjE KLUPA I DRUGE JAVNE OPREME
45.    UREĐIVANjE I ODRŽAVANjE GROBALjA
46.    ODRŽAVANjE I ZAŠTITA ZELENIH POVRŠINA
47.    ODRŽAVANjE JAVNIH PLAŽA
48.    ZAGAĐENjE VODA
49.    ZAGAĐENjE VAZDUHA
50.    NEPROPISNO SKLADIŠTENjE HEMIKALIJA
51.    NEPROPISNO SKLADIŠTENjE AMBALAŽNOG OTPADA
52.    ŠTETNA ZRAČENjA
53.    OSTALI PROBLEMI