Microsoftow Edge browser navodno skladišti i čuva korisnikovu istoriju pretrage

Sigurnosni istraživač Ašiš Sing je otkrio da pretraga preko Edge browsera u InPrivate modu ne briše istoriju pretrage weba. Pomenuti mod bi trebalo da bude u potpunosti privatan. Prema Singu, koji je istražio “Container_n” tabelu koja skladišti istoriju pretrage, svako može da vidi tabove koji su bili otvoreni tokom pretrage korišćenjem InPrivate moda u Edge browseru.

Sing objašnjava: “Svaki imalo vešt istraživač može da uoči razliku i da pribavi konkretne dokaze. Browser upravlja velikim brojem stvari, što istraživanje i pregled čini lakšim. Međutim, postoje i delovi gde ovi dokazi nisu lako uočljivi. Zaključak je da sistem privatne pretrage u Edge browseru nije u potpunosti u skladu sa onim što je njegova svrha”. Singove reči je potvrdio i portal The Verge u sopstvenom istraživanju. Microsoft je u odgovoru na ove navode istakao da je svestan izveštaja o tome da InPrivate tabovi ne funkcionišu onako kako je dizajnirano, te da se radi na rešavanju ovog problema.

Izvor: benchmark.rs

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =