Kako napraviti Android aplikaciju

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 2.1 – SurfaceView, sprites i animacija

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 2.1 – SurfaceView, sprites i animacija

U ovom tutorijalu ćemo se baviti SurfaceView-om, sprite-ovima i animacijom. Zašto je bitno? U prethodnim tutorijalima smo se bavili korisničkim interfejsom i grafikom što će usporiti samu aplikaciju, pa je zbog toga bitno da se ona rastereti. S toga, za početak je potrebno da kreirate novu klasu koju ćete nazvati SurfaceViewExmple i naravno, podesiti novu […]

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 2.0 – Dodavanje video zapisa

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 2.0 – Dodavanje video zapisa

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako se aplikaciji može dodati video zapis. Prvi korak je kreiranje nove klase, koju ćemo nazvati TutorialFive, zatim kreiranje XML layout-a pod nazivom tutorial5.xml, i naravno podešavanje AndroidManifest-a. Takođe, ne zaboravite da u menu.java podesite dugme 5 (Button5), a u activity_main.xml možete promeniti naziv Button5 u Video. Nakon kreiranja nove […]

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.9 – Uvod u Animaciju

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.9 – Uvod u Animaciju

U ovom tutorijalu ćemo naučiti neke osnovne stvari o animaciji. Za početak, kreirajte novu klasu pod nazivom TutorialFour i klasu pod nazivom DrawingTheBall, a zatim podesite dugme 4 (Button 4) u menu.java, kao što ste to uradili u prethodnom tutorijalu sa dugmetom 3, i naravno unesite TutorialFour u AndroidManifest.xml. Nakon toga, kopirajte sliku loptice po […]

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.8 – Podešavanje pozadine

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.8 – Podešavanje pozadine

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako se može napraviti aplikacija za promenu pozadina. Za početak je potrebno nekoliko slika kopirati u drawable foldere, ali pritom obratite pažnju na rezoluciju slika, odnosno folder u koji određenu sliku kopirate. Zatim kreirajte klasu TutorialThree.java, layout wallpaper.xml i naravno podesite AndroidManifest.xml i menu.java. Nakon kopiranja slika i kreiranja fajlova, […]

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.7 – Kako kreirati skrol i listu

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.7 – Kako kreirati skrol i listu

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako se kreiraju skrol i lista, što je zapravo vrlo lako. Otvorite activity_main.xml i jednostavno kopirajte dugmiće šest puta, i izmeniti im id i naziv u skladu sa rednim brojem, sa izuzetkom prvog i drugog dugmeta koji će dobiti nazive po funkcijama koje su im dodeljene. Novokreirane dugmiće treba staviti […]

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.6 – Kreiranje menija i meni dugme

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.6 – Kreiranje menija i meni dugme

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako meni dugmetu dodeliti funkciju. Za početak je potrebno da napravite novu klasu, tako što ćete u stavci New izabrati Class, a zatim novoj klasi dodelite ime i potvrdite kreiranje. Zatim u novu klasu unesite kod: package com.androidmarket.prvaaplikacija; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; public class Sweet extends Activity{ @Override protected void […]

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.5 – Naprednija podešavanja layout-a i dugmića

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.5 – Naprednija podešavanja layout-a i dugmića

U ovom tutorijalu ćemo malo više poraditi na XML podešavanju layout-a tutorial1.xml, dodaćemo neke nove elemente i dodeliti im funkcije. Zapravo ono što hoćemo da napravimo je aplikacija koja menja stil i poziciju našeg teksta, od podebljanog do zakrivljeno, na levoj ili desnoj strani, ili pak na sredini. Za početak treba otvoriti layout tutorial1.xml (res> […]

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.4 – Dodavanje audio zapisa

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.4 – Dodavanje audio zapisa

U ovom tutorijalu ćemo pričati o tome kako se Android aplikaciji dodaje zvuk. Za početak je potrebno kreirati novi folder u folderu res koji treba nazvati raw. To možete učiniti tako što ćete levim klikom selektovati folder res, a zatim uz pomoć desnog klika, u stavci New, izabrati Folder. U novom prozoru treba imenovati novi […]

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.3 – Uvod u Javu

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.3 – Uvod u Javu

U ovom tutorijalu ćemo objasniti neke osnovne stvari koje se tiču Java- programskog jezika i njegove upotrebe u razvoju Android aplikacija. Za početak je potrebno da kreirate novi folder u okviru foldera layout, koji se nalazi u folderu res. To možete uraditi tako što ćete u prozoru Package Explorer upotrebiti desni klik na selektovanom folderu […]

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.2 – XML editovanje layout-a

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.2 – XML editovanje layout-a

Ukoliko želite da se bavite razvojem Android aplikacija, XML je jezik koji ćete morati da savladate, a uz malo truda i vežbe, to neće predstavljati problem, jer je zapravo vrlo jednostavan. Setite se prethodnog tutorijala kada smo u fajlu activity_main.xml dodali kod: U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako se dodaju neki drugi elementi, i kako […]

Kako napraviti Android aplikaciju – Tutorijal 1.1 Kreiranje Android aplikacije

Kako napraviti Android aplikaciju – Tutorijal 1.1 Kreiranje Android aplikacije

Pošto je u prethodnom tutorijalu objašnjeno kako podesiti razvojno okruženje, sada možemo početi sa kreiranjem Android aplikacije. Da bi ste počeli sa kreiranjem Android aplikacije potrebno je pokrenuti Eclipse, i u levom prozoru pod nazivom Package Explorer, kliknuti desnim klikom, kako bi se pojavio meni, a zatim u stavci New, izabrati Android Application Project. Ovo […]

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.0 – Postavljanje razvojnog okruženja

Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 1.0 – Postavljanje razvojnog okruženja

Da bi ste uopšte počeli sa razvojem Android aplikacija, najpre je potrebno da postavite razvojno okruženje, odnosno preuzmete i instalirate neophodan softver. To je nije komplikovano, a postupak ćemo vam detaljno objasniti u tekstu koji sledi: Pod pretpostavkom da već imate instaliran Java Runtime Environment (JRE), za početak je potrebno da instalirate Java Development Kit […]