Kako napraviti Android aplikaciju: Tutorijal 2.0 – Dodavanje video zapisa

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako se aplikaciji može dodati video zapis. Prvi korak je kreiranje nove klase, koju ćemo nazvati TutorialFive, zatim kreiranje XML layout-a pod nazivom tutorial5.xml, i naravno podešavanje AndroidManifest-a. Takođe, ne zaboravite da u menu.java podesite dugme 5 (Button5), a u activity_main.xml možete promeniti naziv Button5 u Video.

Nakon kreiranja nove klase i layout-a, kopirajte video koji želite da dodate aplikaciji, u raw folder i potrudite se da bude u formatu koji je čitljiv za Android (H.263 3GP). Ovaj format možete dobiti tako što ćete koristiti neki od konvertora ili jednostavno preuzeti video sa YouTube-a, uz pomoć Free YouTube Downloader-a koji nudi i konvertovanje u željeni format.

yt

Zatim u layout tutorial5.xml unesite sledeći kod:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent"

android:orientation="vertical" >

<VideoView

android:id="@+id/video"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

/>

</LinearLayout>

Kod koji treba uneti u AndroidManifest.xml je isti kao do sad, samo treba promeniti naziv u TutorialFive:

<activity

android:name=".TutorialFive"

android:label="@string/app_name" >

<intent-filter>

<action android:name="com.androidmarket.prvaaplikacija.TUTORIALFIVE" />

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />

</intent-filter>

</activity>

U klasu TutorialFive unesite sledeći kod, ali ovde obratite pažnju na naziv videa, koji je u ovom slučaju cat, ali ga možete nazvati kako god želite i izmeniti naziv u kodu:

package com.androidmarket.prvaaplikacija;

import android.app.Activity;

import android.os.Bundle;

import android.widget.VideoView;

import android.net.Uri;

public class TutorialFive extends Activity{

VideoView vid;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

// TODO Auto-generated method stub

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.tutorial5);

vid = (VideoView)findViewById(R.id.video);

String urlpath = "android.resource://" + getPackageName() + "/" + R.raw.cat;

vid.setVideoURI(Uri.parse(urlpath));

vid.start();

}

}

Sada možete testirati aplikaciju, ali nećemo se ovde zaustaviti jer videu treba dodati još neke detalje, kao što je na primer Video Controller. Ovo je zapravo veoma jednostavno, sve što je potrebno je dodati kod u klasu TurorialFive:

MediaController mc = new MediaController(this);

mc.setMediaPlayer(vid);

vid.setMediaController(mc);

Ako ste sve uradili kako treba, klikom na dugme 5, odnosno dugme Video, aplikacija treba da izgleda ovako:

apli

Related Post