Android trojanci ciljaju Facebook korisnike

Cyber kriminalci su počeli da koriste sofisticirane Android Trojan aplikacije dizajnirane za prevare sa e-bankingom da ciljaju Facebook korisnike, moguće u pokušaju da se premosti dvofaktorska autentifikacija na društvenoj mreži. Sigurnosni istraživači kompanije ESET su identifikovali novu varijantu računarskog banking trojanca koji nosi naziv Qadars i koji ubacuje lažni JavaScript kod u Facebook stranice kada se otvori u pretraživač sa inficiranog sistema. Ubačeni kod generiše poruku koja daje instrukcije korisnicima da preuzmu i instaliraju Android malware koji može da krade autentifikacione kodove koji se šalju na njihove telefone preko SMS poruke.

Izvor: IT svet